Čarodějnické dopoledne

V úterý 30. dubna se k nám do školy slétli čarodějové a čarodějnice z širokého okolí.

Všichni jsme tak během celého projektového dopoledne řešili nejrůznější čarodějnické rébusy, křížovky, mluvnická cvičení či počty. Ve všech třídách výuku vedly samy zkušené čarodějnice a děti tak měly možnost poznat některé praktiky z opravdové čarodějnické školy. Dopoledne jsme společně zakončili opékáním buřtů a povídáním si o tradicích tohoto svátku u nás. Všichni jsme si užili spoustu legrace a největší odměnou pro nás některé bylo, že si nikoho z nás čarodějnice nevzaly s sebou na svůj večerní slet.