Projekty

Naše škola získala grant z programu Zelené oázy s názvem projektu Obnova školní zahrady u ZŠ Rozseč.


Od 1. 9. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 419 176 Kč hradíme tyto aktivity:
– Školní asistent ZŠ
– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
– Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ