Projekty

Naše škola získala grant z programu Zelené oázy s názvem projektu Obnova školní zahrady u ZŠ Rozseč.