Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023

Milí žáci a rodiče,
školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hodin v budově základní školy.


První školní den se uvítáme s žáky ve třech třídách:
– I. třída – 1. ročník – Mgr. Jitka Petrželková
– II. třída – 2. ročník – Mgr. Hana Bělehrádková
– III. třída – 3. + 4. ročník – Mgr. Jitka Šikulová, Mgr. Hana Knotková

Žáci si přinesou přezůvky a aktovku na učebnice a školní potřeby. Bude jim předán rozvrh hodin. Seznam dalších pomůcek upřesníme.

V letošním roce bude využívaná pro předání veškerých informací týkajících se chodu školy a organizace školního roku aplikace Google Classroom. Údaje k přihlášení vložíme žákům do žákovských knížek.

Ukončení prvního školního dne se předpokládá v 9 hodin.

Výuku v pátek 2. 9. 2022 zakončí všechny ročníky v 11:40 hod.

Pravidelné vyučování dle rozvrhu bude zahájeno v pondělí 5. 9. 2022.

Přejeme Vám úspěšný nový školní rok.

Mgr. Jitka Šikulová, ředitelka ZŠ

Veselé Velikonoce

Svátky jara jsou tu zas,
oslavte ten krásný čas.
Požehnané velikonoční svátky,
hojnost zdraví, pohody a lásky

přeje kolektiv ZŠ Rozseč.