Výběrové řízení na pozici učitele – učitelky 1. stupně základní školy (málotřídní)

SPECIFIKACE NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ

Pracovní místo: učitel – učitelka 1. stupně ZŠ
Výše pracovního úvazku: 0,7 (tj. 16 hodin přímé pedagogické činnosti)
+ možnost doplnění úvazku 0,3 školní asistent (projekt OP JAK)

Místo výkonu práce: Základní škola Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko
Datum nástupu: 1. 2. 2024

V případě zájmu zašlete motivační dopis a životopis na email reditel@zsrnk.cz nejpozději do 31. 12. 2023.

Vhodné uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru.

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Šikulová, ředitelka školy
E-mail: reditel@zsrnk.cz

Zahájení školního roku 2023/2024

Milí žáci a rodiče,
školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září v 8 hodin v budově základní školy.


První školní den se uvítáme s žáky ve třech třídách:
– 1. ročník, 4. ročník – Mgr. Jitka Petrželková, Mgr. Jitka Šikulová
– 2. ročník – Mgr. Hana Staňková
– 3. ročník – Mgr. Hana Bělehrádková

Žáci si přinesou přezůvky a aktovku na učebnice a školní potřeby. Bude jim předán rozvrh hodin. Seznam dalších pomůcek upřesníme.

V letošním roce bude využívaná pro předání veškerých informací týkajících se chodu školy a organizace školního roku aplikace Google Classroom. Údaje k přihlášení vložíme žákům do žákovských knížek v průběhu prvního týdne.

Ukončení prvního školního dne se předpokládá v 9 hodin.

Výuka 5. 9. – 8. 9. 2023 bude probíhat dle rozvrhu od 8:00 do 11:40 hodin.

Pravidelné vyučování dle rozvrhu bude zahájeno v pondělí 11. 9. 2023.

Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku proběhne v úterý 5. 9. 2023 v 16:00 hodin.

Přejeme Vám úspěšný nový školní rok.

Mgr. Jitka Šikulová, ředitelka ZŠ

číst více

Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

číst více

Školní výlet

S dětmi jsme se letos vydali na hrad Veveří, ale nebylo to jen tak! Cestu jsme si zpestřili projíždkou na parníku. Na hradě byl připraven pestrý program v podobě divadla, vyrábění vlastních výrobků, ražení mincí, střílení šípů či vrhání nožů. O zábavu tedy rozhodně nebyla nouze a domů jsme se vrátili vyčerpaní.

číst více

Druháci v Blansku

Druháci doprovodili starší spolužáky na dopravní hřiště, ale měli zařízený svůj vlastní vzdělávací program v Muzeu v Blansku. Prohlédli si výstavu věnovanou pravěku, prošli si blanenský zámek, ozdobili si lžičku smaltem a vybouřili se v herně.

číst více