Informace pro žáky v domácím vzdělávání

Učebnice a zvážené byliny se odevzdávají v pátek 26.6. 2020 od 12.00 do 13.00 hodin.

Vysvědčení bude vydáno v úterý 30.6. 2020 v 8 hodin v ZŠ. Nutné přinést vyplněné a podepsané Čestné prohlášení – formulář lze stáhnout zde na webu školy.