Rozloučení se školou

V pátek 21. června se na zahradě naší školy konalo tradiční Rozloučení se školou.

V prostoru venkovní učebny žáci předvedli svým rodičům a známým vystoupení, které se v uplynulých měsících naučili. Mladší děti měly připravené pásmo básniček a písniček s podobnou tematikou. Na jejich vystoupení navázali třeťáci a čtvrťáci operkou O Budulínkovi. Tu společně všichni žáci zazpívali a čtvrťáci dramaticky ztvárnili.

Na závěr tohoto představení jsme se rozloučili s žáky čtvrtého ročníku, na které se po prázdninách těší v jiných školách. 

Všem přítomným děkujeme za návštěvu a pozornost.