Dopravní hřiště

Dne 14. 6. žáci 3. a 4. ročníku absolvovali výuku na Dopravním hřišti v Blansku.

Pro čtvrťáky bylo hřiště již známým prostředím. V předchozím roce si vše vyzkoušeli nanečisto. Stejně tak jako letošní třeťáci.

V první části si nejprve na hřišti procvičili pravidla silničního provozu a seznámili se s různými situacemi, které mohou na silnici potkat. Poté si museli své dovednosti a znalosti při praktické zkoušce obhájit.

Druhá část probíhala v učebně, kde si opět vše před písemnou zkouškou zopakovali. Na závěr byl čtvrťákům, kteří zvládli test a jízdu na kole, vydán průkaz cyklisty.