Prvouka v 1. a 2. ročníku

Lidské tělo a problematika zdraví bývá velmi oblíbeným tématem u dětí v hodinách prvouky.

I u nás tomu není jinak. Hlavním cílem bylo vyzkoušet si především práci ve skupinách se vším, co s tím souvisí. To znamená rozdělení si úkolů, zvolení si vedoucích skupin a zejména schopnost vzájemné spolupráce. Ne vždy se vše dařilo a práce nebyla jednoduchá, ale všichni se snažili pracovat s velkým nasazením. Během celého měsíce se učili vyhledávat důležité informace a poučky a zaznamenávali je na kartičky. V této části bádání sehráli důležitou roli naši pokročilí čtenáři, kteří text spolužákům předčítali. Podívali jsme se i na několik videí, aby se nám všechny informace propojily. Na závěr si jednotlivé skupiny formou prezentací získané znalosti navzájem předaly a představily i vytvořené materiály, které budou sloužit i pro další výuku.