Úspěch 4. ročníku v jazykové soutěži

Žáci ze čtvrté třídy se v průběhu října a listopadu zapojili do jazykové soutěže v angličtině, která probíhala v aplikaci WocaBee.

Jednalo se o šampionát, jehož podstatou je učení se anglických slovíček. Velkým úspěchem bylo vítězství v okresním kole, kterým si zajistili postup do kola krajského. Tam se umístili na krásném sedmém místě. Všem patří velký dík za aktivní zapojení a hlavně práci celé třídy, protože se jednalo o soutěž kolektivní a byla třeba spolupráce všech jako týmu. K dosaženým výsledkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.