Anglický projektový den

Na naši školu v listopadu zavítal anglicky mluvící lektor, který se nám postaral o program.

Téma celého dne znělo „Seasons of the year“. Žáci si s lektorem připomněli pár slovíček, která už umí, ale naučili se i spoustu nových anglických výrazů společně s anglickou písničkou. Třeťáci i čtvrťáci byli velmi šikovní a nenechali se zastrašit tím, že lektor mluví pouze anglicky.