Třídní schůzky první pololetí

Informace k třídním schůzkám.

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologickým opatřením nelze zrealizovat prezenční formou třídní schůzky.

  • Termín: pondělí 18. 1. 2021 v době od 13h – 17h
  • Forma: distanční (Google Učebna/Meet, přes účet dítěte nebo telefon 604 827 249)

V závažných případech lze domluvit individuální konzultaci.