Upozornění k výuce anglického jazyka ve 3.ročníku

Upozornění – výuka ve 3.ročníku

Vzhledem k prezenční výuce v 1. a 2. ročníku je

distanční výuka ANGLICKÉHO JAZYKA posunuta na dobu od 12:00 do 12:45hod.

Tato změna byla 30.12. 2020 zveřejněna s ostatními informacemi na webových stránkách školy

a žáci byli několikrát během distanční výuky na tuto změnu upozorněni.

Distanční výuka je povinná a neúčast i v části hodiny bez omluvy se zapisuje jako neomluvená hodina.

třídní učitelka Jitka Šikulová