Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

číst více

Školní výlet

S dětmi jsme se letos vydali na hrad Veveří, ale nebylo to jen tak! Cestu jsme si zpestřili projíždkou na parníku. Na hradě byl připraven pestrý program v podobě divadla, vyrábění vlastních výrobků, ražení mincí, střílení šípů či vrhání nožů. O zábavu tedy rozhodně nebyla nouze a domů jsme se vrátili vyčerpaní.

číst více

Druháci v Blansku

Druháci doprovodili starší spolužáky na dopravní hřiště, ale měli zařízený svůj vlastní vzdělávací program v Muzeu v Blansku. Prohlédli si výstavu věnovanou pravěku, prošli si blanenský zámek, ozdobili si lžičku smaltem a vybouřili se v herně.

číst více

Jezírko Lipka

Tradičně jsme s dětmi vyrazili do areálu Jezírko poblíž Brna, kde jsme prožili příjemné dopoledne a obohatili jsme naše hlavičky o nové poznatky z přírody. Zde nás čekaly dva velmi zajímavé vzdělávací programy.

číst více

Den matek

14. 5. jsme oslavili svátek našich milovaných maminek. Děti chtěly svoje maminky něčím potěšit, a tak se s chutí pustily do tvoření. A že jim šla práce od ruky! Svoji milovanou maminku nakreslily a k tomu jí vyzdobily květináč, který osázely netřesky. Starší žáci ještě mamince napsali dopis.

číst více

Práce na zahradě

Jelikož máme u školy nově zbudovanou zahradu, musíme o ni pečovat. V rámci pracovních činností tak děti zasazují nové rostlinky, sejí semínka zeleniny, zalévají, zametají, hrabou, zkrátka udržují zahradu krásnou. ♥ 

číst více

Pálení čarodějnic

Ve škole jsme si při příležitosti tradice pálení čarodějnic rozdělali oheň a opekli si na svačinku šťavnaté špekáčky. Všichni jsme se pěkně nadlábli a užili jsme si hezké dopoledne.

číst více