Zahájení školního roku 2023/2024

Milí žáci a rodiče,
školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září v 8 hodin v budově základní školy.


První školní den se uvítáme s žáky ve třech třídách:
– 1. ročník, 4. ročník – Mgr. Jitka Petrželková, Mgr. Jitka Šikulová
– 2. ročník – Mgr. Hana Staňková
– 3. ročník – Mgr. Hana Bělehrádková

Žáci si přinesou přezůvky a aktovku na učebnice a školní potřeby. Bude jim předán rozvrh hodin. Seznam dalších pomůcek upřesníme.

V letošním roce bude využívaná pro předání veškerých informací týkajících se chodu školy a organizace školního roku aplikace Google Classroom. Údaje k přihlášení vložíme žákům do žákovských knížek v průběhu prvního týdne.

Ukončení prvního školního dne se předpokládá v 9 hodin.

Výuka 5. 9. – 8. 9. 2023 bude probíhat dle rozvrhu od 8:00 do 11:40 hodin.

Pravidelné vyučování dle rozvrhu bude zahájeno v pondělí 11. 9. 2023.

Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku proběhne v úterý 5. 9. 2023 v 16:00 hodin.

Přejeme Vám úspěšný nový školní rok.

Mgr. Jitka Šikulová, ředitelka ZŠ