Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023

Milí žáci a rodiče,
školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hodin v budově základní školy.


První školní den se uvítáme s žáky ve třech třídách:
– I. třída – 1. ročník – Mgr. Jitka Petrželková
– II. třída – 2. ročník – Mgr. Hana Bělehrádková
– III. třída – 3. + 4. ročník – Mgr. Jitka Šikulová, Mgr. Hana Knotková

Žáci si přinesou přezůvky a aktovku na učebnice a školní potřeby. Bude jim předán rozvrh hodin. Seznam dalších pomůcek upřesníme.

V letošním roce bude využívaná pro předání veškerých informací týkajících se chodu školy a organizace školního roku aplikace Google Classroom. Údaje k přihlášení vložíme žákům do žákovských knížek.

Ukončení prvního školního dne se předpokládá v 9 hodin.

Výuku v pátek 2. 9. 2022 zakončí všechny ročníky v 11:40 hod.

Pravidelné vyučování dle rozvrhu bude zahájeno v pondělí 5. 9. 2022.

Přejeme Vám úspěšný nový školní rok.

Mgr. Jitka Šikulová, ředitelka ZŠ