Výuka na Jezírku-Brno-Soběšice

Žáci 1. a 2. ročníku se různými formami seznámili s životem mravenců v programu s názvem Mravencovo desatero a jejich starší spolužáci – třeťáci a čtvrťáci v programu Hajný je lesa pán osobně v terénu poznávali, jak roste les.