Veselé Velikonoce

Svátky jara jsou tu zas,
oslavte ten krásný čas.
Požehnané velikonoční svátky,
hojnost zdraví, pohody a lásky

přeje kolektiv ZŠ Rozseč.