Vítězství v jazykové soutěži WocaBee

Žáci třetího a čtvrtého ročníku se v říjnových dnech úspěšně zúčastnili okresního kola Jazykového WocaBee šampionátu. Cílem soutěže bylo přimět žáky k procvičování anglické slovní zásoby.

Celkem se do soutěže zapojilo téměř 60 000 žáků! Oba dva naše ročníky se umístily výborně. Čtvrťáci se postavili do čela tabulky a umístili se tak na prvním místě! Třeťáci zaujali hned další pozici, tedy místo druhé.

Oběma třídám za reprezentaci naší školy děkujeme a gratulujeme k umístění!