Den stromů

20. října jsme si připomněli Den stromů. Povídání a poznávání jak jehličnatých, tak listnatých stromů nás však nepotkalo jen v hodinách prvouky a přírodovědy, ale propletlo se i do českého jazyka.

Asi největším zážitkem byla vycházka do lesa s cílem najít zadané stromy podle obrázků a určit jejich názvy. Vzhledem k tomu, že bylo krásné počasí, jsme si celý den užili a naučili se spoustu nových věcí. Zároveň to celé pro nás znamenalo i symbolické rozloučení s přírodou před zimním spánkem.
J. P.