Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

Milí žáci a rodiče,

školní rok 2021/2022 začíná 1. září 2021 v 8hod. v budově základní školy.

První školní den se uvítáme s žáky (každý třídní učitel ve své vlastní třídě), ukončení cca v 9hod.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování všech žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6.září a 9.září 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně: povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.

Informační schůzka rodičů žáků 1.ročníku se uskuteční ve čtvrtek 2.9. 2021 v 17 hodin.

Přejeme Vám všem šťastné vykročení do nového školního roku, ať je plný zážitků, zábavy a nových zajímavých poznatků.

Věříme, že se budeme ve škole vídat celý školní rok bez nutnosti distanční výuky .

Mgr. Jitka Šikulová, ředitelka ZŠ