Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Informace k provozu ZŠ Rozseč

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 bude zahájena řádná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ-dle rozvrhu ze začátku školního roku.

Výuka pro oba ročníky končí v 11: 40hod. = prozatimní platnost ve spojitosti  s distanční výukou pro 3. a 4. ročník.

Provoz školní družiny i stravování zajišťuje  dle Vašeho přihlášení mateřská škola.

Všichni žáci musí nosit po celou dobu pobytu ve škole i v družině ochranné roušky.

Prosíme, Vás, o jejich každodenní zajištění.

 

Žáci 3. a 4. ročníku nadále pokračují  v platném distančním rozvrhu.

O změnách budete včas informováni.

J.Šikulová, ředitelka ZŠ